Vesti

Slika
Srbija

Naši zakonodavci su loši prepisivači

Srpski zakoni se često donose na brzinu, nekritički podražavaju inostrana rešenja, slabog su kvaliteta, puni grešaka i u otvorenoj koloziji sa ljudskim pravima, a parlament se nalazi na granici da zloupotrebi pravo da tu vrstu pravnih akata usvaja po hitnom postupku, upozoravaju pravni eksperti.

- Začuđuje lakoća sa kojom se danas donose zakoni bez ozbiljnih priprema, u nemoguće kratkim rokovima i bez ikakve i ičije odgovornosti za ogroman broj grešaka koje se pokazuju odmah posle njihovog donošenja. Neki od tih zakona su izrazito niskog kvaliteta, pojedini potpuno neupotrebljivi i u otvorenoj koliziji sa ljudskim pravima. Toga su svesni predlagač i zakonodavac, ali politički cilj da se donese još jedan zakon je neprikosnoven. Zbog toga je zakonodavac uveo običaj, koji je suprotan Ustavu, da odlaže primenu zakona koji su stupili na snagu nekada i po nekoliko godina, umesto da odlaže njihovo stupanje na snagu. Tako smo dobili zakone koji su stupili na snagu ali se ne primenjuju, zakone koji nisu zakoni, zakone bez ikakvog autoriteta - ocenjuje dr Momčilo Grubač, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta „Union".

» Ceo tekst
www.blic.rs
 

Danas su i oni pisali...